SGP-jongeren Rijssen verzorgt eens per jaar een reeks gastlessen in de groepen 8 van een aantal middelbare scholen. Tijdens deze gastlessen gaan de leerlingen van groep acht aan de slag met een lesbrief over de gemeentepolitiek. Wij hopende leerlingen een beter beeld te geven over de politiek binnen onze gemeente en ze ook enthousiast te maken om ooit deel te nemen aan de politiek.