SGPJ Rijssen

SGP-jongeren Rijssen streeft ernaar om jongeren in de gemeente Rijssen-Holten bekend te maken met de politiek zoals de SGP die bedrijft. Leidraad in deze politiek is de Bijbel, het Woord van God. Vanuit deze algemene missie willen we als Rijssense SGP-jongeren de jeugd van onze stad interesseren voor de politieke gebeurtenissen op gemeentelijk, landelijk of wereldwijd niveau.

Deze missie proberen we te realiseren door het organiseren van activiteiten, het schrijven van artikelen op onze website en het publiceren van ons 4-maandelijkse blad Raakvlak. De krachten van deze drie ‘kanalen’ bundelen we steeds een tijd lang in dienst van één thema; veiligheid, duurzaamheid, etc.

Twee of drie keer per jaar organiseert SGPJ Rijssen een openbare activiteit, gewoonlijk op een vrijdagavond. Traditioneel wordt in november een debat georganiseerd tussen de verschillende politieke jongerenorganisaties (PJO’s) in het plaatselijke gemeentehuis. In het voorjaar nodigen wij gewoonlijk een politicus uit om hier te komen spreken, waarbij een stevig debat niet wordt geschuwd. Behalve het PJO-debat staan deze activiteiten dus in verband met het thema waar we op dat moment aan werken.

Daarnaast brengt SGPJ Rijssen driemaal per jaar het blad Raakvlak uit. Hierin is ruimte voor opiniërende en verdiepende artikelen over zowel de landelijke als de plaatselijke politiek, het als uitgangspunt het thema dat we in de maanden daarvoor behandeld hebben. De oplage van Raakvlak bedraagt zo’n 1300 stuks.

Als laatste publiceren we artikelen over ons thema op de website. Deze artikelen proberen de basis weer te geven voor de verdieping die je in de Raakvlak vindt. Ook hebben deze artikelen tot doel om je beslagen ten ijs te laten komen op een openbare avond, zodat je weet waarover gesproken en gedebatteerd wordt.